Inschrijvingsreglement

 • Uw inschrijving is pas definitief als volgende 3 stappen voltooid zijn:
  • het inschrijfformulier op de website is ingevuld
  • u heeft zich akkoord verklaard met de inschrijvingsvoorwaarden die u terug vindt in dit formulier
  • het juiste bedrag is gestort op de rekening van Boombalfestival vzw:
   Rekeningnummer: 736-0013969-65
   IBAN: BE18 7360 0139 6965
   BIC: KREDBEBB
 • Annulatie door deelnemers
  Bij annulering vóór 1 juni betaal je 25% annulatiekosten.
  Bij annulering vóór 1 augustus wordt de helft van jouw inschrijvingsgeld ingehouden.
  Bij annulering na 1 augustus wordt het volledige inschrijvingsgeld ingehouden.
 • Annulatie door de organisatie
  De organisatie behoudt zich het recht voor om een cursus te annuleren indien er te weinig inschrijvingen zouden zijn of indien de lesgever door overmacht niet beschikbaar is. In dat geval wordt het volledige inschrijvingsbedrag terugbetaald of indien gewenst kan je overgeplaatst worden naar een andere lesgever.
 • Indien je slechts een deel van de stage kan meemaken, gelieve contact op te nemen via mail naar wouter@boombalfestival.be
 • Wachtlijst
  Als een cursus volzet is, kom je op de wachtlijst terecht. Deelnemers die zich inschrijven voor de volledige stageweek krijgen voorrang.
 • Verantwoordelijkheid organisatie
  De organisatie is niet verantwoordelijk bij gebeurlijke ongevallen of diefstallen.